Nõudlikkus on väga suur asi, mis on vähemal või rohkemal määral meis kõigis. Teinekord on nii, et kui oleme väga nõudlikud, siis see teeb meile rohkem kahju kui toob kasu. Nõudlikkus: hävitav või teeniv omadus?

Kust tuleb nõudlikkus?

Tavaliselt tuleb nõudlikkus nagu väga paljud muud asjad lapsepõlvest. Meie vanemad on olnud nõudlikud ja võtame selle üle. Vanemad võivad olla nõudlikud oma laste suhtes, aga ka enda suhtes. Mõlemal juhul võtame me selle lapsena üle. 

Teine asi on aga see, et meis endis võib olla arenenud nõudlikkus selle pealt, mida me enda ellu ei taha. 

Raske tundega nõudmine

Kui nõudlikkus on valedel ajenditel, siis me lõhume ennast. Lõhkudes ei jõua me aga oma visioonini. Sellepärast on hea endalt küsida: “ Miks ma nõuan?”. Teine asi on see, mis tunde nõudmine minus tekitab. Kui see on raske nõudmine, siis on tavaliselt selle taga mingisugused valed ajendid. Näiteks, ma nõuan endalt häid tulemusi karjääris, sest pean ennast kellelegi tõestama, et ma olen piisav. 

Nõudlikkuse taga võib olla ka usaldamatus. Näiteks minul tuli just üles, et kuna ma ei usalda teisi, siis pean kõike ise tegema. Sellest tuleb lahti saada, sest me ei taha ennast hävitada. 

Hea tundega nõudmine

Siin tuleb mängu eneseväärtustamine ning eneseditsipliin. Me alati ei tunne, et me tahaks väga teha. Hea tundega nõudes, nõuame endalt enesedistsipliini hoidmist. See on tervendav nõudmine, sest tegelikult sa tegutsed eneseväärtustamise pealt. Loomulikult peab siinjuures vaatama enda sisse, et kas mul on energiat seda nõudmist täita. Näiteks haigestumise ja toitumise kohapealt. Eriti just haigena sa tahad tervislikult toituda, sest sinu keha ja sina vajad siis just seda parimat kütust.

Vaata sisse, et kui nõuad endalt ja see on raske. Et kui sa nõuad endalt sõnaga “ma pean”, siis tasub mõelda, kas ikka peab ja kas see nõudlikkus ikka teenib mind. On ülioluline, et sa ei lõhuks ennast nõudlikkusega. 

Kui sa nõuad endalt sõnadega “ma tahan”, siis sa väärtustad ennast. Sa nõuad endalt enesedistsipliini, et jõuda oma visioonini. 

Niisiis, nõudlikkus: hävitav või teeniv omadus? Püüa sellest erinevusest aru saada, siis saabub ka kergus ja kiired tulemused.