Alles hiljuti käis minust läbi päris suur klikk, seda siis riskide teemal. Edukad võtavad riske.

Minu jaoks oli see alati teema, et kas teen investeeringuid või julgen ettevõtlusega alustada või uusi projekte ette võtta. Ma arvasin, et olen riskialdis küll, üldiselt ma muidugi olen ka. 

Minu jaoks oli aga taipamine, et me mõtleme, et kui on risk, siis see hästi suur samm. Hästi suur muutus, mis tuleb teha. 

Väiksesed riskid

Tegelikult, aga mis veel suuremaid tulemusi võib tuua on väikeste riskide võtmine. Alati ei ole need suured ja teiste silmis “ägedad” sammud. Iga päev väikeseid riske võttes tulevad suured tulemused. 

Mis on need väikesed riskid?

Väike risk on näiteks see, et ütlen oma abikaasale EI, lastele ütlen EI, mõeldes siis sellele, mis mulle paremini sobib. See on risk, mida me tihti kardame iseendalegi arusaamata võtta. 

Risk, ma kardan ennast välja panna. Ma kardan, et näiteks kui ma teen rohkem neid videosid, siis mul tekib rohkem tööd ja rohkem vastutust. Ja seal taga on veel suurem hirm, et siis mul ei jää pere jaoks aega. 

Risk tööle kandideerida, oma ideid välja käia või risk midagi müüa. Müüa teistele asju, mida meile meeldib valmistada või teadmisi, mida tahame teistele edasi anda. Kõik need on sellised väikesed riskid, aga kui me neid ette võtaksime, siis me jõuaksime ehk palju kiiremini sinna kuhu tahame jõuda. 

Milliseid väikeseid riske sina täna ei julge võtta?

Võib olla, kui sa teadvustad, et oled riskialdis, siis julged ka selle väikese riski ette võtta. Mind pani, see teadlikkus, et need väikesed asjad on ka riskid, tegutsema. Pean ennast ju riskialtiks inimeseks. Kui see ei pannud mind kohe suurelt tegutsema, siis pani mind mõtlema, et miks ma ei julge neid pisikesi riske võtta?

Küsi endalt, mis riske sina ei julge vastu võtta? Mida sa ei tee, mis tooksid sinu ellu jõukust või viiksid sind lähemale sellele elustiilile, mida soovid saavutada. Edukad võtavad riske.