Mulle meenub üks multifilm, mida minu tüdrukud on ka vaadanud. Selle nimi võis olla Merekaru Pätsu. Selles multifilmis nägin ma aastaid tagasi seeriat, kus käis vana laeva parandamine. Kolmekesi oli asutud laeva parandama, et hiljem saaks minna ümber maailma reisile. Ühel hetkel, aga kaks tegelast, Pelle ja Pepe tegid kõvasti laeva kalla tööd ja märkasid, et Pätsu oli eemal ja suhtles teiste inimestega. Pelle sai Pätsu peale väga pahaseks: “Miks meie peame siin tööd tegema? Ja tema ainult ajab juttu?”.

Pepe kuulas Pelle ära ja vaatas Pätsu peale. Mida Pätsu siis tegi? Ta suhtles teiste inimestega, aga kõigiga kellega ta suhtles, küsis ta, kas neil võib laeva parandamisel vajaminevaid asju olla või teavad nad kedagi, kes saaks neid vajalike asjade leidmisel aidata. Ehk siis tema panustas laeva parandamisse omamoodi. Ja seda Pepe Pellele ka ütles, et “Jah, ta küll ei tee otseselt laeva kallal tööd, aga ta panustab omamoodi.”

Sinu tugevused toovad rohkem tulemusi

Sa tood rohkem tulemusi, kui teed seda, mis teeb sind õnnelikuks ja mis on ka sinu tugevus. Tavaliselt see tegevus tööl, mis annab sulle energiat, on see, mida sulle meeldib teha. See, mida meile meeldib teha on tavaliselt ka meie loomupärane tugevus ja seotud meie unikaalsusega. 

Me aga oleme harjunud mõtlema nagu multifilmi tegelane Pelle, et kõik peavad panustama ühtemoodi. Teeme seda, sest meid on nii kasvatatud. Meid on kasvatatud olema ühtemoodi ehk meilt on oodatud, et peame teistega samades asjades osavad olema. Meid on kasvatatud ühiskondlike normide järgi ja kui me polnud milleski head, pidime me tähelepanu pöörama oma nõrkustele ja neid parendama. Kui me aga keskendume oma nõrkustele, ei saagi meist kunagi milleski väga head, sest see ei paelu meid ja tulemus on keskpärasus. Me oleme aga erinevad isiksused, meil on erinevad tugevused. Kui keskendud enda tugevuste arendamisele, tood kerguse ja naudinguga oma ellu paremaid tulemusi ja lood sellega ka teistele rohkem väärtust. Kasutades siia juurde oma unikaalsust võib sinust saada tõeline meister.

Leia oma tugevused

Mida varem sa taipad, mis on sinu tugevused ja sinu unikaalsus ning asud neid oma töös ja karjääris rakendama, seda varem hakkad paremaid ja suuremaid tulemusi saavutama. Ja kui sa suudad jõuda oma tugevuste arendamiseni, siis võib sinust saada väga tugev tegija. 

Küsi nõu ja tagasisidet oma tuttavatelt, sõpradelt ja vanematelt. Suured tugevused olid sul juba lapsepõlves välja löönud ja need on olemas ka praegu. Lisaks soovitan sul võtta märkmiku ja pliiatsi ning kirjutada vastused järgnevatele küsimustele:

  • Milles inimesed sind komplimenteerivad?
  • Milles inimesed sind kadestavad – mis sul justkui hästi välja tuleb?
  • Kui küsiksin sinu sõprade, vanemate või kolleegide käest ja paluksin neil sinu tugevusi ja unikaalsust kirjeldada, siis mida nemad mulle vastaksid?

PS! Vastuste kirjutamisel lase pliiatsil lihtsalt liikuda. Ära anna hinnanguid oma vastustele. Ära liigselt analüüsi, kas see on ikka piisavalt hea tugevus. Kirjuta lihtsalt välja kõik vastused, mis sinu seest tulevad.

Põhjus miks me tihti oma tugevusi ei näe on esiteks see, et meie jaoks tundub see nii tavaline  (igaüks saab sellega hakkama). Teine põhjus on see, et meil on üleskasvades tekkinud niipalju nõudmisi ja tõekspidamisi iseenda suhtes, et me kipume end tohutult alavääristama ja kritiseerima. See ei luba meil tunnistada tugevusi iseendas. Kolmas põhjus – tavapärane harjumuslik keskendumine oma nõrkustele.

Iseenda väärtustamine ja endaga sõbraks olemine on suur julgus. Kusjuures julguse vastand ei ole mitte argus vaid kuulumise vajadus.