Tänane teema tuli minu mentorprogrammi kohtumiselt. Meil oli jutuks, mis siis eristab väga edukaid vähem edukatest? Mis see põhiasi selle juures on? Me kõik oleme inimesed ja meil on omad hirmud. Need hirmud on meil tegelikult olenemata majanduslikust tasemest suhteliselt sarnased. Aga mis siis eristab väga edukaid inimesi? Siin avastasimegi, et kõigil on üks aeg, aga edukad planeerivad aega. Kuidas leida aega?

Tugev enesedistsipliin

Väga edukaid eristab see, et nad on tugevas enesedistsipliin ning oma ajajuhtimises. Enesedistsipliin on kõige parem eneseväärtuse mõõdik. Kui sa näed, et sul on eneseväärtus paigast ära, pead tööd tegema enesedistsipliiniga. 

Selleks, et sa jõuaksid paremasse kohta, pead tööd tegema enesekindlusega. Vajad seda selleks, et jääksid endale truuks ning oskaksid valida iseennast. See ei ole egoism, vaid eneseväärtus. Viimane ei tähenda, et sa teisi ei armasta ning neist üle sõidaksid. Sa lood väärtust teistele iseenda kaudu. 

Kuidas leida aega?

Mida pead tegema selleks, et sa leiaksid aega oma unistuste elluviimiseks. Esimene asi, mida pead tegema on hakkama jälgima oma aega. Pead jälgima, kuhu läheb sinu aeg. Vaata iga 15 minuti tagant, kuhu läheb sinu aeg, mida sa teed. Miks see hea on? Aja jälgimine annab sulle ülevaate, mida oma ajaga teed. Isegi kui me arvame, et me teame kuhu see läheb, siis kindel jälgimine annab sulle põhja, mille pealt otsuseid teha. Näiteks, kui on vaja delegeerida. Saad jälgides aru, kas on midagi, millele kulub aega palju ja kas saaksid seda ehk anda kellelegi teisele. 

Planeeri aega, sea piirid

Teine asi, mida pead tegema on hakkama võtma aega, et planeerida aega. Sa pead leidma nädalas aja, et planeerida enda aega. Planeerimisel paned oma nädalakava paika. See on üks asi, mida väga edukad inimesed teevad koguaeg. 

Kolmas, mida tegema pead on seadma piirid. Viimased tulevadki enesekindlusest ja eneseväärtusest. Piirid iseendale, kas pead kinni endale antud lubadustest. Kas pean kinni otsustest, mida olen mõeldnud, et teen. Sealjuures on oluline, et need räägitakse läbi ka lähedastega, kolleegidega. Ikka selleks, et saaksid teha neid asju, mida sa tahad teha. 

Kolm asja, mida pead tegema:

  1. Aega jälgima
  2. Aega planeerima
  3. Piiridest kinnipidama

Kui neid asju teed, saad sa väga edukaks inimeseks. Kui sa täna ei ole veel seal maal, et sa neid asju teeksid, siis on sul tarvis teha tööd eneseväärtusega. Mina olen loonud selleks Enesekindluse koolituse. Seal koolitusel teeme väga sügavat sisetööd, kus sa saad üldse aru, kus ja millist tööd pead endaga tegema hakkama. Töö enesekidlusega on ainus viis, kuidas sa jõuad elus nende tulemusteni, milleni sa päriselt tahad jõuda.