MINIKURSUSE 3. OSA

I OSAS TULEB JUTTU:

  • Millised on manifesteerimise kolm faasi?

  • Mis on esimene kõige olulisem lihtne samm manifesteerimise protsessis, aga ka mille taha inimesed tihti takerduvad?

  • Kuidas omada piisavalt selgust sellest, mis see on, mida me elus päriselt soovime?