(Heli kehv, vaata subtiitritega, settings -> subtitles -> Estonian)

“Liina oskab panna nägema asju teises valguses. Nurga alt, mida sa seni võib-olla ei osanud ega soovinud vaadata. Ka kõige lihtsam asi, mis sind võib olla häiris, on saanud teise nimetuse probleemile. Oska näha asju teise nurga alt ja elu muutub. Liina andis palju julgust ja enesekindlust juurde liikuda oma unistuste suunas. Olen südamest tänulik, et sain selle kogemuse osaliseks.”

“Liina can make you see things in a different light. Under an angle you until now probably couldn’t or didn’t wish to see from.
Even the most simple thing that might have bothered you has gotten a second name for the problem. Learn to see things from a different angle and life changes.
Liina has given me a lot of courage and self-confidence to move towards my wishes. I am deeply grateful for having to have this experience.”

~ Triin Parro, personaalne treener / personal trainer

“Liinaga kohtumiseni viis mitu erinevat juhtlõnga, mis õigel hetkel vormus vahvaks ja inspireerivaks coachinguks.
Olen tänulik nende kohtumiste ja teadmiste eest, mida saan nüüd enda arenguga tegelemisel kasutada.
Palju on tehtud ja terve elu endaga harmoonias tegutsemist veel ees!”

“In order to get to meet Liina, it took many things to happen, things that in the right moment brought me into an awesome and inspiring coaching.
I am very grateful for those coaching lessons and the knowledge I obtained from them that I can use for self-improvement.
A lot has been done and I have my life of working on my harmony ahead of me!”

~ Mariann Maasi “Oma inspireeriva elu looja” / “Own inspiring life creator” 🙂

“Coachingu sessioon Liinaga aitas mul oma tunnetes ja soovides selgusele jõuda ning suunas mind oma mõttemustrite muutmisele. Liina oli see, kes andis mulle tõuke selleks, et ma ennast teadlikult rohkem väärtustaksin ja armastaksin. Olen sulle väga tänulik nende koosveedetud tundide eest.”

“Coaching session whit Liina helped me to get a clear view of my feelings and wishes, and it directed me to change the way I thought. Liina was the one who gave me the push I needed to focus on my self-value and to love myself more. I am very grateful for the hours we spent together.”

~ Moonika Teppo, doktorant / doctorant

“Väga meeldis protsess, kuidas jõuda viie kõige olulisema kireni enda elus ja küsimused, mis aitavad igapäevaselt neid endale meelde tuletada, jõustada. Kuidas hoida fookust ning hakata oma elu ellu viima. Tõesti soovitan kõigile, kui otsid oma kirge – tulemus võib Sind üllatada.”

“I really liked the process, “how to figure out 5 most important passions in your life, and questions that help you to remind and enforce them daily.
How to stay focused and how to bring them into your life.”
I highly recommend it to everyone if you are looking for your passion – the result might surprise you.”

~ Külli Aas, enesearendaja / self improver 🙂

“Sain vestlustest Liinaga selgust, jõudu ja positiivset energiat. Ta innustas mind erinevate tehnikate näol, kuidas oma negatiivsete kommetega tööd teha ja oma eesmärgid teostada. Nautisin tema enda näited ja köitvaid lugusid! Aitäh veelkord!”

“Liina gave me clarity, empowerment, and positive energy. She inspired me with different techniques on how to work with my negative manners, and how to accomplish my goals. I enjoyed her personal examples and engaging stories. Thanks again!”

~Katre Laan, värbaja / recruiter

“Mul oli äärmiselt heameel veeta 2 kohtumist Liina´ga. Ta oskab tunnetada Sinu `valusaid kohti`  ja annab nõu kuidas elus edasi pürgida. Kohtumisel Liina´ga ei ole päris nii, et üks küsib ja teine vastab, vaid algul õpime üksteist tundma ja seejärel asume oma unistusi ellu viima  Kindlasti tuleb aus olla iseenda vastu. Soovitan soojalt ja uskuge mind, te ei kahetse!”

“I was extremely pleased to spend 2 meetings whit Liina. She can feel your `painful spots` and she gives advice on how to forge ahead in life. Coaching whit Liina isn’t like one asks questions and other responses. but first we get to know each other and after that, we start to make our dreams come true. For sure you have to stay honest to yourself. I highly recommend and believe me you won’t regret it!”

~ Elise Päi

“Olin Passion Test’ist varem kuulnud, kuid selle tegemiseni jõudsin palju hiljem – ju siis oli vaja veel atra seada ja õige juhendaja ära oodata . Sain tänu testile tagasi usu oma mahakantud kiresse ja veel suurema tahtmise sellest oma töö ja hobi teha – tee, mida käin, muutus palju sirgjoonelisemaks ja prioriteetid elus selgemaks. Aitäh, Liina!”

“I had heard of passion test before, but it took time before I got to get to do it – probably I needed to set the plow ready and wait for the right instructor. Thanks to the test, I got my belief back in my written off dreams and an even greater will to make my dreams into a hobby and work – road, that I am walking on, changed into way more clear and straight and my priorities came more clear in life. Thanks, Liina!”

~Ave-Stina (Udam)